Zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski, przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się w kilku etapach.

Tzw. przygotowanie dalsze odbywa się w rodzinie, już od lat dziecięcych, kiedy to rodzice i wychowawcy powinni starać się o rozwijanie cech ludzkich dziecka, które pozwolą mu w przyszłości na podjęcie dojrzałej decyzji o wyborze drogi życia.

Przygotowanie bliższe (potocznie zwane kursem przedmałżeńskim) odbywa się podczas katechezy szkolnej lub parafialnej. W naszej parafii, dla tych, którzy jeszcze go nie odbyli, organizowane są cykle 4 spotkań omawiających 11 tematów, raz w roku wczesną wiosną, o czym dokładniej informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Przygotowanie bezpośrednie dotyczy ostatniego już okresu, najczęściej na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu. Co najmniej 3 miesiące przed ta datą, należy zgłosić się do biura parafialnego (w parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych), by odbyć tzw. kanoniczne badanie narzeczonych. Wyrażana jest wówczas wola narzeczonych przyjęcia tego sakramentu, zgodnie z nauką Kościoła. Jest ona następnie publicznie ogłaszana w miejscu zamieszkania narzeczonych (tzw. zapowiedzi).

Wymagane dokumenty: dowód osobisty; aktualne metryki chrztu narzeczonych (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu) – dla tych, których chrzest był poza parafią; świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (lub ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole średniej, jeśli kurs był przeprowadzony w szkole); dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy).

Jeśli żadne z narzeczonych nie zamieszkuje na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania jednej ze stron (na przeprowadzenie badań kanonicznych i zawarcie ślubu poza parafią, lub tzw. licencja – tylko na zawarcie ślubu, jeśli badanie kanoniczne odbyło się już w parafii zamieszkania narzeczonych).