PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ

W PARAFII NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W CZARNYM BORZE

26.05.2022r.

godz. 10.00 –  wizyta w Zakładzie dla Uzależnionych

godz. 11.00 – wizytacja kancelarii i rozmowa z Księdzem Proboszczem

godz. 12.00 – spotkanie w Bibliotece i Centrum Kultury. Program przedszkolaków z okazji Dnia Matki,

                         w obecności rodziców, przedstawicieli nauczycieli Szkoły Podstawowej, Wójta Gminy

                         Czarny Bór i seniorów z grupy „Atrakcyjni”

godz. 13.30 – obiad u rodziny Janików w towarzystwie zespołu góralskiego „Janicki” w Borównie

godz. 14.30 – modlitwa na cmentarzu w Borównie i nawiedzenie kościoła w Borównie z odmówieniem

                         litanii loretańskiej

godz. 15.00 – nawiedzenie kościoła w Grzędch z Koronką do Miłosierdzia Bożego

            /chwila odpoczynku/

godz. 16.00 – spotkanie w kościele z grupami parafialnymi i katechetami

godz. 16.45 – spotkanie z Radą Parafialną na plebanii

godz. 18.00 – Msza święta połączona z kanonicznym przywitaniem, sprawozdaniem z życia Wspólnoty

                         Parafialnej i udzieleniem sakramentu bierzmowania

godz. 19.30 – kolacja w Karczmie Kamienna z prezbiterami dekanatu Kamienna Góra Wschód i

                         przedstawicielami władz samorządowych