XXV Niedziela Zwykła. 20.09.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20.09.2020r. XXV Niedziela Zwykła. Dziękuję za zorganizowanie koncertu w ubiegłą niedzielę. Dziękuję artystom, którzy całkowicie społecznie wystąpili dla nas. Zebrano ofiary na rzecz remontu w kwocie 1110 zł. Bóg zapłać. Dziękuję za przeprowadzenie zbiórki złomu panom: Bronisławowi Kawce, Mieczysławowi Rusnarczykowi i Eugeniuszowi Lipieniowi, który własnym autem obsłużył prowadzoną zbiórkę. Akcja ta przyniosła dochód…

XXIV Niedziela Zwykła 13.09.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 13.09.2020r. XXIV Niedziela Zwykła. Rozpoczynamy X Tydzień Wychowania – pod hasłem „Budujmy więzi”.             Dzisiaj w Grzędach Nabożeństwo Fatimskie – o 10.00 różaniec, później procesja i Msza św.             Dzisiaj o godzinie 17.00 w kościele w Czarnym Borze odbędzie się koncert muzyki klasycznej i liturgicznej, w programie utwory wokalne i instrumentalne między innymi…

XXIII Niedziela Zwykła. 06.09.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 06.09.2020r. XXIII Niedziela Zwykła. Adoracja. Zmiana tajemnic Żywego Różańca. W tym tygodniu w liturgii Kościoła: we wtorek – Narodzenie NMP, święto W poniedziałek o 17.30 modlitwa różańcowa z Kołem Radia Maryja i po mszy św. spotkanie Koła. We wtorek i w czwartek po wieczornej Mszy św. – ok 18.30 odbędzie się spotkanie przygotowujące…

Odwiedziny chorych – komunikat

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W związku z ogłoszonymi dodatkowymi  ograniczeniami kontaktów: ZOSTAŃ W DOMU – CHROŃ ŻYCIE, podjąłem decyzję o odwołaniu planowanych na piątek i sobotę  odwiedzin chorych. Proszę o telefoniczne przekazanie tej informacji zainteresowanym chorym-bliskim lub sąsiadom Jednocześnie informuję, że w razie zagrożenia życia, oraz na wyraźne wezwanie telefoniczne kapłan jest zawsze do…

Zarządzenie Biskupa Legnickiego

Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii 27 marca 2020 roku W związku z trwającym stanem pandemii, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich władz kościelnych, szczególnie w odniesieniu do rozporządzeń wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym na terenie diecezji…