Niedziela  24 IX 2023r.  7.30+Tomasz Jarząbek 1R
Niedziela  B9.00+Maria +Władysław Filip ++ z rodziny Filip  
NiedzielaG10.30W intencji wnuków: Mai, Zuzi, Jakuba i ich rodziców  
Niedziela12.00+Stefania +Józef Janik  
Poniedziałek  
Wtorek    
Środa    
Czwartek18.00+Stefania +Józef ++ z rodziny Kulczyńskich +Janina Śmiłowska  
Piątek18.00+Maria +Piotr +Bożena Kulig  
Sobota  18.001.+Józef Cabała /od Anny i Jana Królczyk z rodziną ze Szczawy/
2.+Teresa +Jan Kurowscy +Antoni +Maria Mazurek +Antoni +Wojciech Kawka +Robert +Rozalia Góra +Józef Cabała
3.+Rena Hałubek 1 rocznica śmierci/od męża, syna i całej rodziny Hałubek/ +Józef +Jan Damasiewicz  
Niedziela 1 X 2023r.   7.30+Maria +Tadeusz +Andrzej Rylscy +Franciszek +Helena Kowalczyk +Maria +Stanisław Staroń
NiedzielaB9.001.W intencji Oli z okazji 6 rocznicy urodzin
2.W intencji Andrzeja i Dariusza z okazji 60 rocznicy urodzin
3.W intencji Elfridy Łatka z okazji 90 rocznicy urodzin
4.W intencji Pawła Janora o potrzebne dary Ducha Świętego
5.W intencji Róży Różańcowej Małgorzaty Filip
6.W intencji Kai i Aleksa Hyl z okazji 1 i 4 urodzin oraz za ich rodziców o zdrowie i błogosławieństwo Boże
7.+Jan +Marianna +Zdzisław
8.+Józef Mirek /od chrześnicy Marii Gacek z rodziną/
9.+Tadeusz Baran /od syna Piotra z rodziną/
10.+Weronika Bengowska /od Danuty i Stanisława Śpiewak z Korzennej/
11.+Weronika +Józef +Aleksandra +Kazimierz +Antoni Bengowscy
12.+Zbigniew Czapnik /od Daniela Krzyśko/
13.+Edward Strzelec
14.+Stanisław Klimczak
NiedzielaG10.30W intencji Filipa Frączek z okazji 18 rocznicy urodzin  
Niedziela12.00W intencji Róży Różańcowej Matki Bożej Łaskawej