Niedziela  30 VII 2023r.  7.30O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach: Szymczyk, Rolka i Borowiec
Niedziela  B9.00++ z rodziny Pych  
NiedzielaG10.30+Maria +Michał Chwalińscy  
Niedziela12.00+ Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz  
PoniedziałekB13.00   18.00Pogrzeb: +Józef Cabała  
W intencji Danuty i Tadeusza Łatka z okazji 40 rocznicy ślubu  
WtorekG10.00   18.00Pogrzeb: +Jerzy Tackowiak  
+Franciszek Wójcicki  
Środa  B17.00   18.00+Antonina +Antoni Szewczyk ++ z rodziny Szewczyków i Kurowskich
  +Antonina +Wojciech Kawka  
Czwartek  18.00+Mieczysław +Jakub Serafin
Piątek  18.00  +Piotr Gałysa ++ z rodziny Gałysów i Sidłowskich
Sobota  18.001.W intencji Antosi Kawka z okazji 6 rocznicy urodzin
2.W intencji Renaty i Piotra Jasiurkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu oraz za córkę Jowitę – o Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski
3.W intencji Tadeusza o potrzebne łaski  
Niedziela 6 VIII 2023r.   7.30+Bazyli Konach
NiedzielaB9.001.W intencji Julii z okazji 15 rocznicy urodzin
2.+Józef Mirek /od rodziny Pogwizdów z Homrzysk/
3.+Analiza +Aniela +Michał Poręba
4.+Weronika Bengowska /od rodziny Miczołów z Korzennej/
5.+Marianna Górka /od uczestników pogrzebu/ 6.+Władysława +Jan ++ z rodziny Klimczaków +Piotr Jastrzębski  
NiedzielaG10.30O Boże błogosławieństwo w rodzinach członkiń Róży Różańcowej p. Wandy Jawor  
Niedziela12.00+ks. Jerzy Budnik 27R