INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22 I 2023r. – 29 I 2023r.

Niedziela  22 I 2023r.   7.30 + Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz   Niedziela B9.00 O światło Ducha Świętego dla ojca Leonarda w rozwiązaniu trudnej sytuacji we wspólnocie   Niedziela G10.30 +Władysław Jawor /od Marleny Kuźmińskiej z dziećmi/   Niedziela 12.00 W intencji Stanisława z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji…

III Niedziela Zwykła. 22.01.2023r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22.01.2023r. III Niedziela Zwykła. „Niedziela Słowa Bożego”. Zachęcam do podjęcia praktyki systematycznego czytania Pisma św. Na internetowej stronie naszej parafii jest dostępny tekst Pisma św., można również wylosować słowo Boże dla siebie, aby według tego słowa żyć i postępować. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła możemy wylosować karteczkę ze słowem Bożym – niech ono…