Niedziela  15 I 2023r.  7.30+Stanisława +Marcin Kiełbasa +Stefania +Józef Kurowski +Jan Poniewierski
NiedzielaB9.00W intencji Nikodema z okazji 1 rocznicy urodzin oraz o łaskę zdrowia dla Antosia  
NiedzielaG10.30W intencji Heleny Bzdyry z okazji 88 rocznicy urodzin  
Niedziela12.00W intencji Anny Kramarczyk z okazji 18 rocznicy urodzin  
Poniedziałek    8.00+Władysław Szewczyk /od Małgorzaty i Władysława Lorków z rodziną/
Wtorek  8.00+Władysław Szewczyk /od Jadwigi Plata z rodzina/
Środa    8.00+Władysław Szewczyk /od Krystyny Szewczyk/
Czwartek    8.00  +Mieczysław Serafin ++ rodziców
Piątek    8.00  W intencji Agnieszki i Pawła z okazji 50 rocznicy urodzin o potrzebne łaski Boże  
Sobota  18.001.W intencji mieszkańców ul. Zamkowej 1,3,4,6,8,10 – o potrzebne łaski
2.W intencji Danuty Łatka z okazji urodzin 3.+Katarzyna Nowak +Agnieszka Barnach 4.+Władysław Szewczyk /od Józefa i Bogusławy Szewczyk z rodziną/  
Niedziela 22 I 2023r.  7.30+ Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz  
NiedzielaB9.00O światło Ducha Świętego dla ojca Leonarda w rozwiązaniu trudnej sytuacji we wspólnocie  
NiedzielaG10.30+Władysław Jawor /od Marleny Kuźmińskiej z dziećmi/
Niedziela12.00W intencji Stanisława z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji Natalii z okazji 7 rocznicy urodzin