Niedziela  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 I 2023r.  7.30W intencji Mieczysławy i +Mieczysława
NiedzielaB9.001.W intencji Krystiana z okazji 23 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji
2.Za męża i córkę oraz w intencji Bogu wiadomej
3.+Maria +Rozalia ++ z rodziny Szewczyk  
NiedzielaG10.30+Mieczysław Bernadyn +Marian +Michalina Stawiarscy  
Niedziela12.00+Henryk +Stanisław +Maria +Józef +Stanisława +Ignacy ++z rodziny Drężek
Poniedziałek  18.00+Antonina +Wojciech Kawka
Wtorek  8.00+Władysława Osiadły od chrześnicy z mężem
Środa    8.00W intencji parafian
Czwartek  18.00  +Sylwester Gdela
    Piątek Objawienie Pańskie    7.30

B9.00

G10.30    12.00  
++ z rodziny Tomczaków i Osiewałów
 
+Helena +Tadeusz +Ryszard Nowakowscy  

1.W intencji Miłosza Bałos z okazji 1 rocznicy urodzin
2.W intencji Ireny Lis z okazji 75 rocznicy urodzin

  +Anna Kędzia +Stanisława +Bronisław Kaczmarek +Janina Kulikowska
             Chrzest: Stanisław Łatka
Sobota  18.001.W intencji Wiktorii z okazji 17 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie
2.+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto
3.+Teresa +Leon Józefów
Niedziela 8 I 2023r.  7.30+Maria Skotnicka
NiedzielaB9.00+Danuta Gawlik w miesiąc po śmierci
NiedzielaG10.30++ z rodziny Jaworów i Wilczków /od Marleny Kałuzińskiej z dziećmi/
Niedziela12.00+Maria +Tadeusz +Andrzej Rylscy +Helena +Franciszek Kowalczyk +Maria +Stanisław Staroń