XXXIII Niedziela Zwykła. 13.11.2022r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 13.11.2022r. XXXIII Niedziela Zwykła. XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W bieżącym roku dzień ten poświęcony jest sytuacji chrześcijan w Ukrainie. Dzisiaj po sumie, w kościele będzie spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich – przygotowujące do przeżycia uroczystości komunijnych. Dziękuję Panu Staroście Wałbrzyskiemu, Panu Wójtowi Gminy Czarny Bór i Wojsku Polskiemu za zorganizowanie…