Niedziela 30 X 2022r.  7.30++ z rodziny Bieniasiewicz, Kałuziński, Pancerz i Koza
NiedzielaB9.00+Anna +Jan +Bronisław +Jan +Józef ++ z rodziny Rusinów  
NiedzielaG10.30+Marian Baran +Stanisława +Adam Nowak  
Niedziela12.00+Halina +Tadeusz Tasz +Grażyna Łyzuń ++ z rodziny Taszów i Gradowskich  
Poniedziałek  18.00+Stanisława +Marcin Kiełbasa +Stefania +Józef Kurowski +Jan Poniewierski
Wtorek 1 XI 2022    7.30
 B9.00
 G11.00
 13.00 cmentarz
W intencji Szymona Bochenka z okazji 12 rocznicy urodzin oraz za Katarzynę Bochenek z okazji 38 rocznicy urodzin  
+Józefa Kołodziej 22R +Wincenty Kołodziej 31R
+Zofia Moryson /od uczestników pogrzebu/
Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin
Środa 2 XI 2022  B15.00
G16.30
18.00
++ polecanych w tegorocznych Wypominkach
++ polecanych w tegorocznych Wypominkach
++ polecanych w tegorocznych Wypominkach
Czwartek  B16.00
18.00  
+Antonina +Karol Tomasiak 
+Antonina +Wojciech Kawka
Piątek  18.00  +Andrzej Czernik +Józef +Zofia Czernik
Sobota  G16.00  

18.00

W intencji parafian  

1.W intencji Kubusia z okazji 6 rocznicy urodzin – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie
2.+Izabela Bukowska 1R
3.+Mieczysław Serafin w miesiąc po śmierci
Niedziela 6 XI 2022r.  7.30+Michał Pyrdoł
NiedzielaB9.001.W intencji Marii Janik z okazji urodzin i imienin
2.+Stanisław Klimczak
3.+Zofia Chlipała + Władysław Sanojca       
Chrzest: Stanisław Filip
NiedzielaG10.30+Maria Chwalińska 11R +Michał Chwaliński
Niedziela12.00+Rozalia +Jan +Maria Krok +Zofia +Kazimierz Iskra