4 IX 2022r. – 11 IX 2022r.

Niedziela 4 IX 2022r.  7.30++ z rodziny Stopczyków, Olczaków i Graczyków  
NiedzielaB9.001.+Maria +Franciszek Kuzera
2.+Jacek +Eugeniusz Nowakowski +Piotr Fryzowicz
3.+Stanisław Klimczak +Ryszard Zagórski  
NiedzielaG10.30W intencji Justyny i Pawła Łękawskich z okazji 22 rocznicy ślubu oraz za Jowitę i Łukasza Kosek z okazji 8 rocznicy ślubu  
Niedziela12.00Dożynki – dziękczynienie za plony
Poniedziałek  18.00W intencji Katarzyny i Marcina Bochenek z okazji 13 rocznicy ślubu
Wtorek  B17.00

  18.00
+Stefan +Tadeusz +Stefan Filip

  +Rozalia Plechta ++ z rodziny Jeleniów i Myjaków  
Środa  B17.00

  18.00
+Maria +Rozalia Szewczyk ++ z rodziny Szewczyków

  +Sylwester Gdela  
Czwartek  18.00  +Jan Ciągło 11R
Piątek  18.00  +Łucja +Stanisław Majerscy +Zofia +Piotr Kulig
Sobota  18.001.W intencji wnuczka Szymonka Niemiec z okazji urodzin
2.+Michał Pyrdoł
3.+Alicja Szermer w miesiąc po śmierci  
Niedziela 11 IX 2022r.  7.30W intencji Małgorzaty i Bronisława Kawka z okazji 29 rocznicy ślubu
NiedzielaB9.00W intencji Stowarzyszenia Krwi Chrystusa z Borówna  
NiedzielaG10.30+Władysław Chudzik w miesiąc po śmierci  
Niedziela12.00W intencji Marii i Jana Gryzło z okazji urodzin, dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo