OGŁOSZENIA PARAFIALNE

21.08.2022r.

XXI Niedziela Zwykła.

Dzisiaj o. Barnaba Dziekan – misjonarz z Republiki Środkowoafrykańskiej modli się razem z nami i dzieli się swoją wiarą i świadectwem z pracy misyjnej. Za kilka dni wraca na misje. Naszymi ofiarami składanymi dziś na tacę chcemy wesprzeć jego posługę misyjną. Bóg zapłać.

Na prośbę Księdza Biskupa, Rady Parafialnej i Proboszcza parafii Matki Bożej Łaskawej w Zgorzelcu z tacy zbieranej w Uroczystość Wniebowzięcia NMP wsparliśmy budowę tamtejszego kościoła. Gdyby ktoś chciał osobiście złożyć ofiarę na tę budowę, to na tablicy ogłoszeń jest podany nr konta parafii w Zgorzelcu.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła:

  • w poniedziałek – NMP Królowej
  • w środę – św. Bartłomieja, Apostoła, święto
  • w piątek – Uroczystość NMP Częstochowskiej
  • w sobotę – św. Moniki

W piątek 26 sierpnia Msza św. w Czarnym Borze będzie rano o 9.00, natomiast o godzinie 17.00 będzie Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Częstochowskiej przy kapliczce w Borównie. Proszę o przygotowanie tej uroczystości oraz tradycyjnego poczęstunku po Mszy św. – osobę chętne do pomocy proszę kontaktować się z p. Anna Janik. Dziękuję za ufundowanie nowego obrazu do kapliczki, który poświęcimy w czasie odpustu. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania.

Rozliczenie remontu kościoła w Borównie jest pokazane w tabelce na tablicy ogłoszeń. Jak widać brakuje jeszcze 44 tysiące zł. Prosząc o ofiary 500 zł od rodziny sugerowałem się udziałem w zbiórce na ogrodzenie cmentarza – w tamtej zbiórce uczestniczyło ponad 120 rodzin, tymczasem w zbiórce na remont uczestniczy tylko 55 rodzin. Dlatego proszę o dalszą pomoc tych, którzy mogą wesprzeć spłatę zobowiązań.

Przygotowywany jest obywatelski projekt ustawy „Stop agresji wobec chrześcijan”. Dziś i w następną niedzielę możemy złożyć swój podpis popierający ten projekt. Na liście wpisujemy imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis.

Dziękuję nowożeńcom za sprzątanie kościoła i świeże kwiaty przy ołtarzach.

O sprzątanie kościoła w sobotę o godzinie 9.00 proszę mieszkańców ul. Nadrzecznej 1,2,3,4,5,6

Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

SŁOWO ŻYCIA

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.”

Przewielebni Księża, Drodzy Diecezjanie!

Chciałbym zaprosić Was do udziału w dwóch wydarzeniach, które będą miały miejsce w Centrum Formacji Ewangelizacyjnej „Dom Słowa” w Legnicy.

W dniach 2-4 września br. zapraszam na kurs „Ewangelizacja w odnowionej parafii”.

Druga propozycja jest adresowana do rodziców, którzy stracili dziecko w różnych okolicznościach: Rekolekcje odbędą się pod hasłem „Ja jestem z wami” w dniach 23-25 września br. w Legnicy.

Mam nadzieję, że możliwość formacji duchowej oraz wspólne spotkanie przyczynią się do pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem, od którego jesteśmy w stanie otrzymać moc uzdrowienia przemieniającą serce człowieka, odnawiającą nasze parafię i naszą diecezję.

Z pasterskim błogosławieństwem

       † Andrzej Siemieniewski Biskup Legnicki