Niedziela 6 III 2022r.  7.30+Anna +Józef Piętka +Maria +Franciszek Skrzypiec +Maria +Wojciech Cabała ++ braci i siostry +Marian Kosek  
NiedzielaB9.001.O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła Janora
2.O zdrowie dla córki
3.+Marian +Kazimierz Bodziony
4.+Anna Łatka /od Zofii Maciuszek z rodziną ze Starego Sącza/
5.+Antoni Bengowski 6R ++ rodziców +Anna +Ignacy Bengowscy
6.+Izabela Mirek  
NiedzielaG10.30+Kazimierz Frączek 1R  
Niedziela12.00O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuczek
Poniedziałek  18.00  ++ w czyśćcu cierpiących
Wtorek  18.00W intencji Julii z okazji 16 rocznicy urodzin
Środa  18.00+ Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz  
Czwartek  18.00+Bazyli Konach
Piątek  18.00++ z rodziny Filip: +Wiktoria +Stefan +Tadeusz +Stefan ++ z rodziny Pasoń
Sobota  18.001.+Tekla Zieleń 8R +Bogdan Zieleń 3R
2.+Krystyna Stawiarska /od rodziny Kantor z Koezennej
3.+Sławomir Olejnicki /od rodziny Gołębiewskich, Olejnickich i Pelczar
4.+Aleksander Bzdyra w miesiąc po śmierci
5.+Stanisława +Michał +Maria Biel +Zofia Kraszewska +Jan Poniewierski  
Niedziela 13 III 2022r.  7.30+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto  
NiedzielaB9.00+Piotr Kwit +Jadwiga Danielewska  
NiedzielaG10.301.W intencji Michała Bałosa z okazji 18 rocznicy urodzin oraz Mateusza Bałosa z okazji 30 rocznicy urodzin
2.+Józefa Łuczkiewicz w miesiąc po śmierci  
Niedziela12.00+Władysław +Ludwika +Janina Niemiec +Jan +Władysława Wiatr +Halina +Zofia +Henryk +Kazimierz +Franciszek +Tadeusz +Andrzej +Piotr ++ z rodziny Niemiec, Wiatr, Peklicz i Gawlik