Niedziela 13 II 2022r.  7.30+Bazyli Konach 5R
NiedzielaB9.00+Mateusz Stawiarski 9R +Zenon Stawiarski  
NiedzielaG10.301.+Anna Krotla /od rodziny Kamińskich z Żywca/
2.+Piotr Głód /od rodziny/  
Niedziela12.00+Jadwiga +Marian Orłowscy  
Poniedziałek  G15.00   18.00  Pogrzeb: +Józefa Łuczkiewicz   +Stanisława +Marcin Kiełbasa +Józef Kurowski +Jan Poniewierski
Wtorek  18.00+Stanisława Mazurek
Środa  18.00+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto  
Czwartek  18.00+Sylwester Gdela
Piątek  18.00++ w czyśćcu cierpiących
Sobota  18.001.+Michał Pyrdoł
2.++ z rodziny Koza i Kałuziński
3.+Maria Warzecha w miesiąc po śmierci  
Niedziela 20 II 2022r.  7.30+Agnieszka +Józef Stykowscy +Albina +Leopold Sacharowscy +Maria Skotnicka  
NiedzielaB9.00W intencji Julii Janor z okazji urodzin  
NiedzielaG10.30+Bronisław Kita 20R  
Niedziela12.00+Anna Kędzia +Janina Kulikowska +Stanisława +Bronisław Kaczmarek