Niedziela 7 XI 2021r.7.30W intencji Zofii Kawka 14 rocznica urodzin i Barbary Kawka 11 rocznica urodzin
NiedzielaB9.001.+Stanisław Klimczak ++ z rodziny Klimczaków i Kamińskich  
NiedzielaG10.30+Maria Chwalińska 10R +Michał Chwaliński  
Niedziela12.00+Piotr Kwit +Zbigniew Czapnik
Poniedziałek  G16.00
 
18.00  
++ w czyśćcu cierpiących

Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie
Wtorek  B16.00
   
18.00

O zdrowie i Bożą opiekę dla Antoniny z okazji 1 rocznicy urodzin, dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Filip i Kantor

W intencji Kewina z okazji 9 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo rodzinie Kamili i Emila
Środa  18.00+Anna (R +Józef Piętka +Marian +Karolina +Franciszek Kosek +Maria +Franciszek Skrzypiec  
CzwartekB9.00  

G10.30  

12.00  
+Józefa Kołodziej 21R +Wincenty Kołodziej 30R

W intencji parafian

+Helena Rygielska +Antonina +Bogumił Sadera ++ z rodziny
Piątek18.00++ z rodziny Serafinów: +Barbara +Stanisław +Maria +Franciszek +Edward +Adolf +Stanisław +Franciszka , z rodziny Klimków:  +Leokadia +Czesław +Zdzisław +Tadeusz +Antoni, +Jerzy Lipka
Sobota  B16.00  

18.00
W intencji Teresy Przychockiej z okazji 80 rocznicy urodzin

+Zofia Mokrzycka 1R ++ z rodziny Mokrzyckich
Niedziela 14 XI 2021r.7.30+Maria +Józef +Zygmunt +Jan +Grażyna +Józef Serafin +Agnieszka Lech +Jan Gondek +Stanisława +Marcin Kiełbasa +Julian Wielgus ++ z rodziny Serafin i Wielgus
NiedzielaB9.00+Aniela Walusiak ++ z rodziny Walusiak, Zmyślony i Nawrocki  
NiedzielaG10.30W intencji parafian
Niedziela12.00+Julian Lasek 40R