Niedziela 17 X 2021r.7.30+Bazyli Konach
NiedzielaB9.00+Anna +Jan +Władysław +Bronisław +Józef +Jan +Franciszek +Jakub ++ z rodziny Rusinów  
Niedziela12.00+Irena +Wacław Jaroszewscy  
NiedzielaG13.30Odpust. W intencji parafian  
Poniedziałek18.00+Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz  
Wtorek18.00+Zbigniew +Halina +Tomasz Michalak ++ z rodziny Michalak i Tlaga  
Środa  B16.00   18.00+Waldemar Zmyślony w miesiąc po śmierci
+Bogusław Adamkiewicz +Jan Baraniec  
Czwartek18.00  +Janina +Maria +Stanisław Dziewit +Maria +Wincenty Czaja  
Piątek18.00+Stanisława Mazurek  
Sobota  18.00+ks. Marek Lach /od rodziny Dąbrowskich/
Niedziela 24 X 2021r.7.30+Jadwiga +Marcin Kałuziński ++ siostry i braci
NiedzielaB9.00+Stanisław Filip  
NiedzielaG10.30W intencji Agaty i Sławomira Bałos z okazji 31 rocznicy ślubu oraz za wnuczkę Lenę z okazji 1 rocznicy urodzin  
Niedziela12.00+Piotr Jeleń ++ z rodziny Jeleniów i Myjaków