Niedziela 20 VI 2021r.7.30+Piotr Jeleń ++ z rodziny Jeleniów i Myjaków
NiedzielaB9.00W intencji rodziny Żarnowskich za dzieci i wnuki o Boże błogosławieństwo  
NiedzielaG10.30+Janina Dziewit +Jan +Wiera Świerad   Chrzest: Julia Radzimska  
Niedziela12.00+Grażyna Łyzuń 2R +Halina +Tadeusz Tasz
Poniedziałek18.00+Stanisława +Marcin Kiełbasa +Józef Kurowski +Jan Poniewierski  
WtorekB17.00

18.00
Dziękczynna z prośba o dalsze łaski dla Anny i Jarosława Janików oraz ich dzieci

+Bogusław Adamkiewicz +Jan Baraniec  
Środa  B17.00

18.00
+Stefan Filip +Karol Tomasiak  

+Teresa Trzepak +Janina Leśniak  
Czwartek  18.00+Janina Babiarz +Janina Dudziak  
Piątek18.00+Magdalena +Antoni Wojciechowski ++ z rodziny Wojciechowski i Wielosik  
Sobota  18.001.W intencji dzieci, młodzieży i nauczycieli – dziękczynna za zakończony rok szkolny z prośbą o szczęśliwy czas wakacji
2.+Tekla +Jan +Bogdan Zieleń ++ z rodziny Zieleń i Tackowiak  
Niedziela 27 VI 2021r.7.30+Rozalia +Stanisław +Halina +Józef +Wacław +Stanisław ++ z rodziny Szmitków +Stefania +Alfons +Jan ++ z rodziny Baziaków i Krasowskich
NiedzielaB9.00+Stanisław Janor  
NiedzielaG10.30+Czesława Kursa  
Niedziela12.00+Kazimierz +Leonarda Kasprzyk +Krzysztof Zelek +Grzegorz Morawiec   obrzędy uzupełniające chrztu Marii i Zofii Poniewierskich