Niedziela 21 II 2021r.7.30+Gerda +Ignacy +Edward ++ z rodziny Jędrzejczyk +Karolina
+Marian
+Jan ++ z rodziny Główczyk  
NiedzielaB9.00O Boże błogosławieństwo dla Julii Janor
NiedzielaG10.30W intencji Wojciecha Gieniec z okazji 18 rocznicy urodzin oraz za Szymona Gieniec z okazji 10 rocznicy urodzin  
Niedziela12.00+Piotr Feliks
Poniedziałek  18.00+Teresa Stawiarska +Zofia Skoczeń +Bogdan Zieleń
Wtorek18.00+Kazimierz Witowski
Środa  B11.00

18.00
W intencji parafian

  +Jan Baraniec
Czwartek  18.00+Bogusław Adamkiewicz +Jan Baraniec
Piątek  G11.00

  18.00
W intencji parafian
 
+Sylwester Gdela
Sobota  18.001.+Władysław Dybiec 3R +Zofia Dybiec
2.+Krystyna Dzieciątkowska w miesiąc po śmierci  
Niedziela 28 II 2021r.7.30+Anna Smoleń 1R
NiedzielaB9.00+Mateusz Stawiarski 6R
Niedziela G10.30+Bronisław Kita 19R  
Niedziela12.00+Władysław Sanojca 1R