Niedziela 3 I 2021r.7.30+Stefania Stec
NiedzielaB9.001.+Helena +Tadeusz +Ryszard Nowakowski +Maria +Władysław Filip
2.+Stanisław Bednarz /od uczestników pogrzebu/
3.+Maria Szewczyk /od Anny Uniwersał z rodziną/
Niedziela  G10.30W intencji Czesławy i Piotra Lasek z okazji 40 rocznicy ślubu
Niedziela12.00+Antonina +Wojciech Kawka
Poniedziałek    8.00
  G17.00
+Stefania Stec
  W intencji rodzin: Grzędy Górne
Wtorek  8.00
  G17.00
+Stefania Stec  
W intencji rodzin: Grzędy 1 – 30
Środa7.30

B.30


G.10.3012.00
 
+Stefania Stec

  +Maria +Tomasz Madziar

  W intencji rodziny Gajda – wynagradzająca za grzechy

  +Maria +Tadeusz Rylski +Helena +Franciszek Kowalczyk +Maria +Stanisław Staroń
Czwartek    8.00 G17.00+Stefania Stec W intencji rodzin: Grzędy 31 do końca
Piątek    8.00
B17.00
+Stefania Stec W intencji rodzin: Borowno 1 – 20
Sobota    8.00
18.00
+Stefania Stec 1.


W intencji Wiktorii Wełna z okazji 15 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie 2.+Sylwester +Stanisław Gdela 3.+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto
4.+Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek
5.+Leon Józefów 6R 6.+Jan Baraniec w miesiąc po śmierci
Niedziela 10 I 2021r.7.30+Stefania Stec
NiedzielaB9.00+Józef +Krystyna Skut /od siostry Stefanii/
Niedziela G10.30W intencji parafian
Niedziela12.00W intencji Patrycji Rudnickiej z okazji 18 rocznicy urodzin i za jej rodziców – o zdrowie i Boże błogosławieństwo