TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA 2020

NIEDZIELA PALMOWA

 • Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę)
 • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodę święconą: W Imię Ojca i Syna Ducha Świętego , 1 ustawić na widocznym miejscu
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewangelia św. Mateusza: 211-17)
 • Wysłuchać przez radio lub 1V Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

WIELKI CZWARTEK

 • Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na pierwszym miejscu
 • Wspólnie zjeść kolację, tak  jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
 • Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jana: rozdział 13 i 14
 • Przyjąć Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu
 • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11 17-34)
 • Odśpiewać pieśń Ogrodzie Oliwnym
 • Wieczór ok. 2100 odczytać fragment Ewangelii wg. św. Mt 26. 16.56) i godzina przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia

WIELKI PIĄTEK

 • W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa
 • Na stole ustawić Krzyż
 • Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”
 • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana
 • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa wg. św. Jana
 • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami.
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą
 • Złożyć z pocałunek na krzyżu Jezusa z wiarą i wdzięcznością
 • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (I Kor 13, 1-13)
 • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez Św. Pawła.

WIELKA SOBOTA

 • Śpiewajmy pieśni Wielkopostne
 • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku
 • Poświęcić: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,  jajka, dary i pokropić wodą święconą
 • Przed kolacja odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary
 • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych
 • Przyjąć duchowo Komunię Świętą
 • Na zakończenie odśpiewać trzy pieśni Wielkanocne. Alleluja

WIELKA NIEDZIELA

 • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa wg Ewangelii św. Jana (rozdział 20)
 • Życzenia przy poświęconym jajku
 • Śniadanie Po nim pieśń Wielkanocna. Alleluja!