Droga Krzyżowa

STACJA I – Pan Jezus skazany na śmierć Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Od słowa Piłata zależała przyszłość Jezusa. Piłat mógł powiedzieć, że, ponieważ nie widzi winy w człowieku przyprowadzonym przez arcykapłanów, Jezus nie będzie skazany na śmierć. On jednak wolał umyć…

Spotkania Biblijne

Lectio Divina – Boże czytanie – to modlitewne, pogłębione czytanie Pisma świętego, które nie kończy się na przeczytaniu tekstu, ale prowadzi nas dalej – do spotkania z Bogiem, do przemiany życia.