Sakrament małżeństwa zgłaszamy w kancelarii.

Przygotowanie do tego sakramentu związane jest z odbyciem Nauk przedmałżeńskich.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  • świadectwo chrztu św.
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie z USC
  • odbycie kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie o uczestnictwie w nauce religii w szkole średniej
  • zapowiedzi