Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach porannych. Chorych można zgłaszać w kancelarii. Przypadki nagłe można zgłaszać telefonicznie pod numerem parafialnym: 74-845 01 30 lub na numer komórkowy ks. Proboszcza: 606-763-798