Niedziela  12 II 2023r.  7.30+Agnieszka +Józef Stykowscy +Albina +Leopold Sacharowscy +Maria Skotnicka  
NiedzielaB9.00+Mateusz Stawiarski 10R +Zenon Stawiarski  
NiedzielaG10.301.+Władysław Jawor /od Marii i Tadeusza Królickich z rodziną/
2.+Czesława Konkol /od uczestników pogrzebu/ 3.+Maria +Jan Mytych  
Niedziela12.00+Bazyli Konach
Poniedziałek  18.00+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto
Wtorek18.001.++ w czyśćcu cierpiących
2.+Władysław Osiadły /od Marii z mężem  
Środa  18.00++ z rodziny Filip i Pasoń
Czwartek  18.00  +Władysława +Mieczysław Stelmach +Stanisława +Jan Miara
Piątek  18.00  +Agnieszka +Tomasz Barnach
Sobota  15.00  

18.00
Ślub: Karolina Rudzka i Damian Byczkowski
 
1.+Stanisława Mazurek  
Niedziela 19 II 2023r.  7.30+Bogusław Adamkiewicz +Jan Baraniec
NiedzielaB9.00+Jacek Nowakowski 7R ++ z rodziny Michalik  
NiedzielaG10.30+Władysław Jawor /od Małgorzaty Zygdło z dziećmi  
Niedziela12.00+Rozalia Koza +Marcin + Jadwiga Kałuzińscy