Niedziela  29 I 2023r.  7.30+Andrzej +Janusz +Mieczysław +Ryszard ++ rodziców z rodziny Florek
NiedzielaB9.00O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, Pawła i Marysi Nowakowskich  
NiedzielaG10.30W intencji Marii Madalińskiej z okazji 70 rocznicy urodzin /od męża i dzieci z rodzinami/  
Niedziela12.00+Tadeusz +Halina Tasz +Grażyna Łyzuń
Poniedziałek  B13.00  

18.00
Pogrzeb: +Julia Kwit

+Władysław Szewczyk /od Ignacego i Bernadetty Szewczyk/
Wtorek 18.00W intencji Filipa Michalaka z okazji 9 rocznicy urodzin
Środa   18.00W intencji parafian
Czwartek 2 II 2023r. Ofiarowanie Pańskie 7.30

 B9.00  

G16.30  

18.00  

+Janusz Kożuch

+Władysław Szewczyk /od sióstr elżbietanek z Wrocławia/
 
+Janina Dziewit +Antonina +Karol Tomasiak ++ z tych rodzin

  +Antonina +Wojciech Kawka
Piątek   18.00  +Maria +Józef Michalik
Sobota  18.001.W intencji Haliny i Jerzego Zamojskich z okazji 45 rocznicy ślubu
2.+Barbara Serafin ++ rodziców, braci i siostrę z rodziny Serafin ++ rodziców i braci z rodziny Klimek +Jerzy Lipka +Zdzisław Nowiszewski
3.+Władysław Osiadły /od Marii z mężem/
4.+Antoni Kurnyta +Franciszek Kulig 14R
5.+Mieczysław +Jakub Serafin  
Niedziela 5 II 2023r.  7.30+Karolina +Marian +Jan +Stanisław Główczyk +Gerda +Ignacy +Edward Jędrzejczyk  
NiedzielaB9.001.+Stefania Lipień 1R
2.+Władysław Szewczyk /od uczestników pogrzebu/  
NiedzielaG10.30+Stanisław +Zofia Skoczeń  
Niedziela12.00+Kazimierz Witowski ++ z rodziny Nieć