Niedziela 11 XII 2022r.  7.30+Maria +Piotr Kulig ++ w czyśćcu cierpiących
NiedzielaB9.00+Wiktoria Filip  
NiedzielaG10.301.+Maria Mytych /od uczestników pogrzebu/
2.+Marian Krajewski /od uczestników pogrzebu/  
Niedziela12.00+ Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek +Stanisław Łabędowicz  
Poniedziałek  18.00+Bazyli Konach
Wtorek  12.00  

18.00
Pogrzeb: +Danuta Gawlik

  +Janina +Tadeusz Babiarz +Franciszek +Jadwiga Pogwizd +Antonina +Karol Tomasiak ++ z rodziny Tomasiaków, Babiarzów i Pogwizdów  
Środa  18.00+Stanisława +Marcin Kiełbasa +Stefania +Józef Kurowski +Jan Poniewierski
Czwartek  18.00  +Tomasz Kędziora
Piątek  18.00+Michał Pyrdoł
Sobota  18.00+Agnieszka Barnach 3R
Niedziela 18 XII 2022r.  7.30+Aniela +Roman Mazurek +Józefa +Czesław Jarosławscy +Waleria +Barbara +Mieczysław Kopyto  
NiedzielaB9.00++ z rodziny Jaworskich  
NiedzielaG10.30+Franciszka Nowak 2R  
Niedziela12.00+Maria Chlipała 17R  
Chrzest: Mikołaj Tackowiak