KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce
w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)


Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o
postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego
osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób
reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz
głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do
tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet
go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie
tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby
podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego
świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.
W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego
wyjątkowego pontyfikatu.
Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w
nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza
na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej
śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a
także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada
współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i
hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem
każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej
Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do
przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie
opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny
stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne
czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad
pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy
zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął
zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także
wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu
przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach
internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów
katolickich w całym kraju.


Z pasterskim błogosławieństwem,
Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polsk