Niedziela 20 II 2022r.  7.30+Agnieszka +Józef Stykowscy +Albina +Leopold Sacharowscy +Maria Skotnicka  
NiedzielaB9.00W intencji Julii Janor z okazji urodzin  
NiedzielaG10.30+Bronisław Kita 20R  
Niedziela12.00+Anna Kędzia +Janina Kulikowska +Stanisława +Bronisław Kaczmarek  
Poniedziałek  18.00  +Bogusław Adamkiewicz +Jan Baraniec
Wtorek  18.00+Władysława +Mieczysław Stelmach +Stanisława +Jan Miara
Środa  18.00+Józef Potoniec /od pracowników kuchni Kurabura z Tarnowa/
Czwartek  18.00+Stanisława Zasadna /od Józefa Kulig z rodziną z Zabrzeży/
Piątek  18.00+Władysław Dybiec 4R +Zofia Dybiec
Sobota  18.001.+Krystyna Stawiarska w miesiąc po śmierci
2.+Sławomir Olejnicki w miesiąc po śmierci
3.+Jan Pokrzywa w miesiąc po śmierci  
Niedziela 27 II 2022r.  7.30+Stanisława Zasadna /od bratowej Rozalii z rodziną  
NiedzielaB9.00+Krystyna Filip  
NiedzielaG10.30+Zbigniew Jóźwiak  
Niedziela12.00+Antoni +Apolonia Sumeccy