Niedziela 3 X 2021r.7.30+Zofia +Henryk +Franciszka +Władysław +Edward Strzelec +Zofia +Józef Moszczyński  
NiedzielaB9.001.++ w czyśćcu cierpiących
2.+Władysława +Jan Klimczak +Józefa +Wojciech Karwala +Zofia Chlipała
3.+Ewa +Władysław ++ z rodziny Szewczyk +Teresa +Stanisław ++ z rodziny Krzyśków  
NiedzielaG10.30+Renata Mytych 3R +Józef +Urszula Fabiś  
Niedziela12.00W intencji Aleksandry Myśliwiec z okazji 4 rocznicy urodzin
Poniedziałek18.00+Teresa Stawiarska +Bogdan Zieleń +Zofia Skoczeń  
Wtorek18.00+Jakub Serafin  
Środa  18.00W intencji Magdaleny i Piotra Poniewierskich z okazji 3 rocznicy ślubu oraz za Zosię i Marysię  
Czwartek18.00  +Wiktoria +Stefan +Tadeusz +Stefan Filip ++ z rodziny Pasoń  
Piątek18.00++ siostry i braci z rodziny Cabała i Mazur  
Sobota  18.001.Leokadia Dąbrowny w miesiąc po śmierci
Niedziela 10 X 2021r.7.30+Janina +Bolesław Kotarscy +Agnieszka +Józef Stykowscy
NiedzielaB9.00W intencji Róży Różańcowej p. Jadwigi Florian  
NiedzielaG10.30W intencji parafian
Niedziela12.00W intencji Róży Różańcowej Matki Bożej Łaskawej