PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA NOWEJ EWANGELIZACJI

„Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12, 5)

Modlimy się o ustanie pandemii wspólnie odmawiając Różaniec wraz z sanktuariami całego świata

Pomoce liturgiczno-duszpasterskie

Maj 2021

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Papież Franciszek prosi, aby w miesiącu maju cały Kościół przyzywał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w intencji zakończenia pandemii, a w sposób szczególny zachęca nas wszystkich do gorliwej modlitwy za tych, których pandemia dotknęła najbardziej.

W każdym dniu maja, kierując się kalendarzem z konkretnymi intencjami, wszystkie sanktuaria na całym świecie, zjednoczone w komunii modlitewnej  będą kierowały swoje modlitwy, które jak woń kadzidła będą wznosiły się do Boga.

Tej modlitwie za cały Kościół będzie na zmianę przewodniczyło trzydzieści sanktuariów maryjnych [zob. Załącznik], które zaproponują wiernym szereg wydarzeń, w jakich będą mogli uczestniczyć przez cały dzień.

Modlitwa poranna w sanktuarium rozpocznie się od symbolicznego gestu zapalenia lampy oliwnej przed obrazem Matki Bożej. Bezpośrednio po tym zostanie odczytany fragment Pisma Świętego z rozdziału dwunastego Dziejów Apostolskich, od którego cała inicjatywa bierze swoją nazwę. Na koniec celebrans wyjaśni znaczenie tego gestu i całego dnia, odmawiając następnie z obecnymi wiernymi skierowaną do Maryi Panny starożytną modlitwę Pod Twoją obronę.

Najważniejszym punktem dnia modlitwy w sanktuarium będzie odmówienie Różańca świętego, zgodnie z miejscowymi tradycjami i zwyczajami, o zakończenie pandemii oraz w codziennej intencji szczegółowej powierzonej przez papieża Franciszka, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Schemacie Modlitwy.

Na zakończenie dnia wszyscy wierni, zgromadzeni w sanktuarium, skierują do Matki Bożej pozdrowienie pożegnalne, duchowo przekazując modlitewne przewodniczenie następnemu sanktuarium.

Należy podkreślić, że oprócz odmówienia Różańca Świętego, sanktuaria są zaproszone do promowania w ciągu całego dnia  innych wydarzeń modlitewnych. Przed każdym aktem kultu, niech celebrans przypomni wiernym o znaczeniu tej inicjatywy, włączając intencję do modlitwy wiernych podczas Mszy św.

Każde sanktuarium powinno zorganizować udział wiernych w różnych proponowanych celebracjach, stosując się do obowiązujących przepisów sanitarnych, zachęcając także do modlitwy w domach i rodzinach, tam, gdzie nie byłoby możliwości uczestniczenia.

SCHEMAT MODLITWY DLA SANKTUARIUM

ZAPALENIE LAMPY OLIWNEJ

Rano celebrans rozpoczyna modlitwę pozdrowieniem liturgicznym. On sam lub wyznaczony wierny zapala lampę oliwną umieszczoną przed obrazem Matki Bożej. Po zakończeniu tej czynności lektor proklamuje przewidziany fragment Pisma Świętego.

CZYTANIE

Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy do Niego wołają.

Z Ewangelii według świętego Łukasza. (18, 1-8)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Oto słowo Boże.

Po krótkiej chwili milczenia celebrans mówi tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy bracia i siostry, czas pandemii głęboko wpłynął na nasze życie. Ta próba jest okazją do dawania świadectwa naszej wiary, do umocnienia nadziei i spełniania gestów miłości poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

Wiele osób naznaczonych jest smutkiem, ponieważ stracili kogoś bliskiego lub nie mogli towarzyszyć im w czasie ich odejścia i pogrzebu. Na ciężką próbę zostały wystawione relacje rodzinne i społeczne. Kryzys gospodarczy i brak pracy wywołują lęk z powodu coraz bardziej niepewnej przyszłości własnej rodziny.

W tym doświadczeniu czujemy się jak pierwsza wspólnota chrześcijańska, którą tekst z Dziejów Apostolskich opisuje tym pięknym wyrażeniem „Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12,5). Także i my pragniemy zjednoczyć się w modlitwie do Boga, aby wysłuchał naszych próśb.

W tym miesiącu maju gromadzimy się wokół Ojca Świętego, który prosi cały Kościół, aby wraz z Maryją, Matką Bożą, błagać o ustanie tej próby.

Lampa oliwna, która właśnie została zapalona, będzie przypominać naszej wspólnocie, że zostaliśmy wezwani do modlitwy o zakończenie pandemii a zwłaszcza o … [włączyć intencję modlitewną, która znajduje się w Załączniku].

Prosimy was, abyście czuwali w tym sanktuarium i zapraszamy tych, którzy nie mogą być obecni, by przyłączyli się do nas w modlitwie ze swoich domów, miejsc pracy i wspólnot parafialnych naszego kraju przez cały dzień dzisiejszy.

Módlmy się razem:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ODMAWIANIE RÓŻAŃCA

Modlitwę różańcową można rozpocząć od zapalenia kilku świec od lampy oliwnej zapalonej uprzednio przed obrazem Matki Bożej. Celebrans wyjaśnia znaczenie tego gestu i intencję modlitewną na dany dzień, mając na uwadze pandemię i szczególne potrzeby danego regionu geograficznego. Można posłużyć się następującym tekstem, dostosowując go potrzeb miejsca i sytuacji.

Drodzy Bracia i Siostry, w jedności z Ojcem Świętym, za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich w tym czasie wielkiej próby, wznosimy do Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, nieustanne błagania o zakończenie pandemii.

Dziś w szczególności, w tym Sanktuarium [wstawić nazwę Sanktuarium] pragniemy modlić się za [wstawić intencję modlitewną z Załącznika].

Niech te świece, zapalone od lampy, która płonie przed wizerunkiem Matki Bożej, rozświetli i przemieni tę chwilę mroku w jutrzenkę nowego światła.

Zapraszamy wszystkich, którzy śledzą nas poprzez nasze kanały internetowe, do duchowego włączenia się w odmawianie tego Różańca Świętego wraz ze swoimi rodzinami.

Następuje modlitwa Różańca świętego zgodnie z miejscową tradycją następuje. Na zakończenie, po odśpiewaniu Witaj Królowo i odmówieniu Litanii, celebrans i obecni wierni zwracają się do Matki Bożej z następującą modlitwą:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec zarażeniu, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi; bądź blisko kapłanów i osób konsekrowanych, którzy z duszpasterską troską i ewangelicznym zaangażowaniem starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły ludzi nauki, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tę chorobę.

POZDROWIENIE MARYI

Na zakończenie dnia celebrans zwraca się do wiernych obecnych tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy Bracia i Siostry, na zakończenie tego dnia powierzamy w ręce Najświętszej Maryi Panny osoby dotknięte przez pandemię, a w szczególności [wstawić intencję modlitewną znajdującą się w Załączniku], aby zawierzyła je swojemu Synowi: Niech On wysłucha i spełni nasze prośby.

Wzywajmy Ją razem:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

ZAŁĄCZNIK

LISTA SANKTUARIÓW I INTENCJA CODZIENNEJ MODLITWY

 SanktuariumKrajKontynentIntencja modlitwy
 Bazylika watykańska (Matka Boża Wspomożenie wiernych)WatykanEuropaZa zranioną ludzkość
1Matki Bożej w WalsinghamAngliaEuropaZa zmarłych
2Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej (Elele)NigeriaAfrykaZa tych, którzy nie mogli pożegnać swoich zmarłych
3Matki Bożej CzęstochowskiejPolskaEuropaZa zakażonych i chorych
4Bazylika Zwiastowania Pańskiego (Nazaret)IzraelAzjaZa kobiety w ciąży i mające się urodzić dzieci
5Matki Bożej Różańcowej (Namyang)Korea PołudniowaAzjaZa dzieci i małoletnich
6Matki Bożej w Aparecidzie (Sao Paulo)BrazyliaAmerykaZa młodzież
7Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi (Antipolo)FilipinyAzjaZa rodziny
8Matki Bożej w LujanArgentynaAmerykaZa pracowników środków przekazu
9Domek LoretańskiWłochyEuropaZa osoby starsze
10Matki Bożej w KnockIrlandiaEuropaZa osoby niepełnosprawne
11Matki Bożej Ubogich w BanneuxBelgiaEuropaZa ubogich, bezdomnych i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej
12Matki Boskiej Afrykańskiej, Algier,AlgieriaAfrykaZa osoby samotne i za tych, którzy utracili nadzieję
13Matki Bożej Różańcowej w FatimiePortugaliaEuropaZa więźniów
14Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (Velankanni)IndieAzjaZa naukowców i instytuty badań medycznych
15Matki Bożej, Królowej Pokoju (Medjugorje)Bośnia i HercegowinaEuropaZa migrantów
16Katedra Matki Bożej (Sydney)AustraliaOceaniaZa ofiary przemocy i handlu ludźmi
17Bazylika Niepokalanego Poczęcia w (Waszyngton)USAAmerykaZa kierujących państwami i organizacjami międzynarodowymi
18Matki Bożej w LourdesFrancjaEuropaZa lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki
19Najświętszej Marii Panny w EfezieTurcjaAzjaZa narody pogrążone w wojnie i o pokój w świecie
20Matki Bożej Miłosierdzia z El CobreKubaAmerykaZa farmaceutów i pracowników służby zdrowia
21Matki Bożej w NagasakiJaponiaAzjaZa pracowników pomocy społecznej
22Matki Bożej z MontserratHiszpaniaEuropaZa wolontariuszy
23Matki Bożej Przylądka (Trois-Rivières)KanadaAmerykaZa funkcjonariuszy służb porządkowych, wojska i strażaków
24miejsce zostanie podane w późniejszym terminie  Za tych, którzy zapewniają usługi podstawowe
25 Matki Bożej w Ta’PinuMaltaEuropaZa nauczycieli, uczniów i wychowawców
26Matki Bożej z GuadelupeMeksykAmerykaZa pracowników i przedsiębiorców
27Matki Bożej w ZarwanicyUkrainaEuropaZa bezrobotnych
28Matki Bożej w AltöttingNiemcyEuropaZa papieża, biskupów, kapłanów i diakonów
29Królowej Libanu w HarissieLibanAzjaZa osoby konsekrowane
30Matki Bożej Różańcowej w PompejachWłochyEuropaZa Kościół
31Ogrody WatykańskieWatykan W intencji ustąpienia pandemii i odrodzenia się życia społecznego i gospodarczego

(tłumaczenie z włoskiego o. S. Tasiemski OP / Biuro ds. komunikacji zagranicznej KEP)