Działając według wskazań Ojca Świętego Franciszka zawartych w liście apostolskim „Patris corde”, a także w oparciu o Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie Diecezji Legnickiej w Roku Świętego Józefa, w okresie od 14 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej określa następujące okolicznościach i sposoby, w których we wspomnianym czasie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jakimi są: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu:

– Święty Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach albo jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

– Święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy, mogą również uzyskać Odpust zupełny.

– Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina, dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

– Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę, oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

– Święty Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części) albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

– Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefaszczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc marca 1. maja, a także w Święto Świętej Rodziny19. dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

– W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domua którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu i będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe, trzem pozostałym zwykłym warunkom, i we własnym domu lub tam, gdzie aktualnie się znajdują, spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

2. Na Rok Świętego Józefa następujące kościoły i kaplice w Diecezji Legnickiej ustanawiam kościołami jubileuszowi:

– Katedra Legnicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

– kościół pomocniczy pw. św. Józefa w Chocianowie

– kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Czaplach

– kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Dąbrowie

– kaplica filialną pw. św. Józefa Oblubieńca w Guzicach

– kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika w Górzycy

– kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika Jagodzinie

– kaplica filialna pw. św. Józefa Rzemieślnika w Jezierzanach

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Kierżnie

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Kopaczowie

– kościół bracki pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzeszowie

– kościół parafialny pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy

– kościół pomocniczy pw. św. Józefa w Małuszowie

– kaplica szpitalna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Miłkowie

– kaplica filialna pw. św. Józefa Rzemieślnika w Młyńsku

– kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pastewniku

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Podgórkach

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Przedwojowie

– kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Ścięgnach

– kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju

– kościół pomocniczy pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Świerzawie

– kaplica więzienna pw. św. Józefa w Zarębie

– kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie

– kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu

– kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Złotnikach

– kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Złotoryi.

3. Począwszy od uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) do listopada br. ustanawiam 19. dzień każdego miesiąca jako dzień poświęcony św. Józefowi. W te dni należy posłużyć się formularzem mszalnym z Mszy wotywnej o św. Józefie, a także przygotować nabożeństwo ku Jego czci oraz katechezę skierowaną do dorosłych.

4. Duszpasterzy, z księżmi proboszczami na czele, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego realizacji – w ramach przepowiadania, liturgii, posługi charytatywnej i innych działań pastoralnych – wybranych wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa, pt. „Rok Świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach”.

5. Od maja do listopada 2021 roku odbędzie się peregrynacja obrazu św. Józefa z Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

6. Ustanawiam Niedzielę 2 maja dniem uroczystego zawierzenia wszystkich parafii Diecezji Legnickiej orędownictwu św. Józefa.

7. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego Franciszka wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki „latae sententiae”, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt. 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Misericordia et Misera” z dnia 20 listopada 2016 roku).

Bardzo zachęcam i proszę, aby Rok Jubileuszowy poświęcony Świętemu Józefowi stał się dla wszystkich czasem intensywnej modlitwy za Kościół, za naszą diecezję, za parafie i rodziny.

Z pasterskim błogosławieństwem

Legnica, 10 lutego 2021 roku, we wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Dekret na Rok św. Józefa