Niedziela 19 IV 2020r.  7.30+Joanna Kurnyta 1R
NiedzielaB9.00+Stanisław Janor /od rodziny Serafinów z Sędziszowa/
Niedziela G10.30+Jerzy Gad 1R +Anna Szponar +Katarzyna +Wincenty Plata        /po mszy św. chrzest Pola Siomiak/
Niedziela12.00+Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek       /po mszy św. chrzest Paweł i Wojciech Stec/
Poniedziałek18.00+Karol Bzdyra 4R
WtorekB17.00 18.00Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia +Agnieszka +Marian Gnosowski +Maria +Bronisław Osiadły
ŚrodaB17.00 18.00+Mateusz Stawiarski 6R /od mamy i braci/ W intencji Zofii z okazji 80 rocznicy urodzin – dziękczynna za wszelkie łaski
Czwartek18.00+Bogusław Adamkiewicz
Piątek18.00+Jan Miara 41R ++ z rodziny Miara
Sobota18.00W intencji Urszuli i Franciszka Tucznio z okazji 45 rocznicy ślubu
Niedziela 26 IV 2020r.   7.30+Anna +Piotr +Jan +Katarzyna Matusik
NiedzielaB9.00W intencji Róży Różańcowej p. Agaty Czajor
Niedziela G10.30W intencji Marii i Czesław Janor z okazji40 rocznicy ślubu
Niedziela12.00++ z rodziny: Jaroszewskich, Gębickich, Kwiatkowskich, Smoleniów i Janiów