Niedziela 8 III 2020r.  7.30 1.+Bazyli Konach 2.W intencji rodzin sprzątających kościół z ul. Skalników 14abc
Niedziela B9.00 +Stefan Filip i za ++ synów, oraz +Antonina +Karol Tomasiak
Niedziela  G10.30 +Janina Dziewit 13R
Niedziela 12.00 +Stanisława Mazurek
Poniedziałek 18.00 W intencji Julii Kożuch z okazji 14 rocznicy urodzin
Wtorek 19.00 +Franciszka +Kazimierz +Tadeusz Szymków +Stanisława Mazurek
Środa 18.00 +Jan +Katarzyna Radziejewscy
Czwartek 18.00 W intencji Filipa Tucznio z okazji 9 rocznicy urodzin i Zuzanny 6 rocznicy urodzin
Piątek 18.00 +Tekla Zieleń 6R +Bogdan Zieleń1R
Sobota 18.00 +Izabela +Mieczysław Oczoś
Niedziela 15 III 2020r.   7.30 +Marian Kosek +Anna +Józef Pietka +Maria +Franciszek Skrzypiec +Maria +Wojciech Cabała ++ braci i siostry
Niedziela B9.00 +Krystyna Walusiak 10R ++ z rodziny Walusiak, Hyziak i Słomczyński
Niedziela  G10.30 +Mieczysław Bernadyn 8R +Michalina Stawiarska 8R ++ z tych rodzin
Niedziela 12.00 1.+Zbigniew Czapnik 2.W intencji rodzin sprzątających kościół z ul. Skalników 15abc