Niedziela
1 XII 2019r. 7.30 1.+Bazyli Konach
2.W intencji rodzin sprzątających kościół z ul. Brzozowej i Kwiatowej

Niedziela B9.00 +Janina Lipień 2R

Niedziela G10.30 +Jan Grotkowski w miesiąc po śmierci

Niedziela 12.00 +Stanisława +Danuta +Michał Biel +Stanisław Kulig
+Gabriela +Józef Zieliński +Stefania Rusnarczyk

Poniedziałek 18.00 +Stanisława +Marcin Kiełbasa +Jan Poniewierski

Wtorek 19.00 1.Jakub Serafin
2.+Ewa Nowak 8R +Stanisław Nowak 9R

Środa 18.00 W intencji Piotra Laska z okazji 60 rocznicy urodzin

Czwartek
18.00 W intencji Barbary Przychockiej z okazji imienin i urodzin
Piątek
18.00 +Franciszek Kulikowski +Edward Kędzia

Sobota
18.00 1.W intencji górników z Kopalni Mineral Grzędy i za ++ górników
2.+Antonina +Wojciech Kawka

Niedziela
8 XII 2019r. 7.30 +Robert Makuch
Niedziela B9.00 +Rozalia Psonak 15R +Józef Psonak 3R

Niedziela G10.30 +Marian Kosek 6R /od córki Marzeny z rodziną/

Niedziela 12.00 1.W intencji Marianny z okazji 11 rocznicy urodzin
2.W intencji rodzin sprzątających kościół z ul. Świerkowej, Malinowej, Tulipanowej, Azaliowej

chrzest Oskar Preis