STACJA XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie

Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Umierając na krzyżu, Pan Jezus daje nam kolejne lekcje. Lekcję wiary, lekcję pokory, lekcję odpowiedzialności, lekcję posłuszeństwa, lekcję miłości, lekcję wybaczenia… Dobrze ją zrozumiał setnik, który wyznał: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym” (Mt 27,54) . Dobrze ją zrozumiał skazany wraz z Jezusem złoczyńca. On też poznał w Tym, którego los dzielił, Mesjasza. A Jezus odpuścił mu jego winy i dał najwspanialszą obietnicę, jaką człowiek może otrzymać: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Lekcja wybaczenia płynąca z krzyża powinna do nas przemówić bardzo mocno. Bóg – Człowiek, Pan i Władca, wszechmocny, Ten, któremu posłuszne są wichry, ma moc, aby zniszczyć swoich prześladowców. On jednak wznosi za nich modlitwę do Ojca: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23, 33). Czy staramy się naśladować wybaczającego Jezusa? Czy w naszych rodzinach więcej jest odwetu czy wybaczenia?

Panie Jezu, stoimy pod Twoim krzyżem i wraz z setnikiem wyznajemy naszą wiarę. Wierzymy, że Ty jesteś Synem Bożym, naszym Zbawicielem, który przez Swoją mękę i śmierć wybawia nas od śmierci wiecznej. Wierzymy, że naszą drogą do Ciebie jest małżeństwo i rodzina. Idziemy nią więc na spotkanie z Tobą. I wierzymy, że w ostatnim dniu naszej drogi usłyszymy od Ciebie te same słowa, które skierowałeś do łotra: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Panie Jezu, pomóż nam wybaczać. Pomóż nam patrzeć na naszych bliskich, tych, których Ty sam nam dałeś, oczami Twojej miłości. Twoimi oczami, które wybaczają każdemu skruszonemu grzesznikowi. Pomóż nam zniszczyć ducha zemsty i odwetu! Ty pokazujesz, że my, chcąc należeć do Ciebie, musimy umieć wybaczać. Dlatego prosimy, abyśmy w tych momentach, kiedy będzie nam trudno kogoś zrozumieć i trudno odpuścić jego grzech, umieli popatrzeć na krzyż. I w tym krzyżu zobaczyli Ciebie, który przebaczasz nie tylko Swoim oprawcom, ale przede wszystkim przebaczasz mnie samemu i to za mnie zanosisz do Ojca modlitwę: „Przebacz mu, bo nie wie, co czyni”.

Któryś za nas cierpiał rany…