W parafii rzymskokatolickiej w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia 4 znajdują się 3 kościoły: parafialny – p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz 2 kościoły filialne: p.w. Chrystusa Króla w Borównie i p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Grzędach. Ten ostatni to jeden z najstarszych kościołów w naszym regionie.

Początki kościoła w Grzędach sięgają XIII wieku. Później przebudowany na gotycki około 1550 r. oraz w XVII i XVIII w., remontowany w 1964 r. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a we wnętrzu znajduje się rzeźbiony renesansowy ołtarz z drugiej połowy XVI w.

W ostatnich latach stan kościoła w Grzędach (zwłaszcza dach) uległ pogorszeniu. Ze względów bezpieczeństwa, a także mając na uwadze walor historyczny kościoła, odpowiedzialni za parafię planowali remont tego obiektu sakralnego. Pomimo ofiarności parafian i wparcia finansowego, trudno było doprowadzić kościół do bardzo dobrego stanu. W minionym roku 2015 parafia wykonała olbrzymią pracę realizując projekt ewelacji całego kościoła na kwotę ponad 339 461 zł. Na ten cel otrzymaliśmy tylko jedną dotację od Urzędu Gminy Czarny Bór w kwocie 50 000 zł. Pozostała kwota została zrealizowana we własnym zakresie.

Obecnie rozpoczęliśmy dalsze prace nad wymianą pokrycia dachowego, by – obok elewacji – zrealizować najważniejszą pracę, jaką jest wymiana w całości pokrycia dachowego.

Dlatego z radością pragnę poinformować, że nasze prace będą możliwe dzięki dotacji, którą parafia otrzymała w wysokości 60 tys. (sześćdziesiąt tysięcy) złotych brutto z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie. Jest to znaczna pomoc, za którą nasza wspólnota już teraz wyraża wdzięczność i serdeczne podziękowanie.

Jestem jednocześnie przekonany, że dalsza hojność i zrozumienie parafian i osób dobrej woli przyczyni się do szybkiego zakończenia kolejnego etapu prac remontowych, a mianowicie: pokrycia dachu. Załączone zdjęcia naszej świątyni ukazują jej aktualny stan techniczny.

Ufam, że dar otrzymany od Fundacji KGHM Polska Miedź i nasz wspólny wysiłek przyczynią się do upiększenia naszego regionu.

ks. dr Paweł Oskwarek
proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Czarnym Borze